Kandydaci składają w sekretariacie DSMK w Bielsku-Białej następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (dla pełnoletniego lub niepełnoletniego kandydata) z wyszczególnieniem odbycia jakiejkolwiek edukacji muzycznej (dostępny w Pobieralni)
- ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom
- świadectwo z nauki religii
- 2 zdjęcia (format legitymacyjny 35 x 45mm)

 

Po złożeniu dokumentów zapraszamy kandydatów na egzamin wstępny, na który należy przygotować dwa utwory na fortepian o zróżnicowanym charakterze.

Kandydatów bez przygotowania muzycznego, a zainteresowanych nauką gry, zapraszamy na badanie predyspozycji muzycznych i do nauki na roku przygotowawczym (tzw. "zerowym"). 

Kandydat do Studium zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi.

Studium jest odpłatne.

 

Wymagania kwalifikacyjne do przesłuchania wstępnego do DSMK:

 

 1. Dwa utwory na fortepian o zróżnicowanym charakterze:

 • Utwór polifoniczny (sprzed 1770 r., np. autorstwa J. S. Bacha, W. F. Bacha, G. F. Haendla, G. Ph. Telemanna, i in.)

 • Utwór homofoniczny (autorstwa kompozytora z XIX, XX lub XXI w.)

 1. Zagadnienia słuchowe i teoretyczne:

 • Znajomość podstawowych pojęć z wiedzy ogólnomuzycznej
 • Słuchowe rozpoznawanie interwałów prostych

 • Słuchowe rozpoznawanie trybu trójdźwięków i gam

 • Rozpoznawanie trójdźwięków wraz z przewrotami

 • Umiejętność powtórzenia prostych schematów rytmicznych

 • Umiejętność powtórzenia usłyszanej melodii

 • Zaśpiewanie przygotowanej pieśni lub piosenki
 • Rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków w sposób harmoniczny

 1. Czytanie nut a vista w kluczu wiolinowym i basowym.