Studium kształci w systemie 4-letnim (8 semestrów). Dyplom ukończenia uprawnia do wykonywania zawodu organisty kościelnego. Do dnia 1 października 2011 roku, Studium ukończyło 45 absolwentów.

Słuchacze uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych, takich jak: gra na fortepianie i organach, muzyczna praktyka liturgiczna, emisja głosu, chór, dyrygowanie, chorał gregoriański, śpiewy liturgiczne. Oprócz tego prowadzone są zajęcia teoretyczne z kształcenia słuchu, zasad muzyki, harmonii, organoznawstwa, form muzycznych, historii muzyki i liturgiki.

Osobom początkującym proponujemy rok przygotowawczy „0” z nauką gry na fortepianie i zasadami muzyki.

Słuchaczom Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej oferujemy:
- indywidualne lekcje gry na fortepianie, pianinie i organach,
- naukę organowego akompaniamentu kościelnego (muzyczna praktyka liturgiczna),
- wykłady z historii muzyki, organoznawstwa, liturgiki,
- ćwiczenia z zakresu harmonii i kształcenia słuchu,
- próby na zajęciach chóru szkolnego,
- zajęcia z emisji głosu.