Uwaga uczniowie DSO i słuchacze DSMK!
W poniedziałek 30 października Szkoła organizuje wyjście na koncert do Sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej. W programie zostaną przedstawione kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Koncert jest bezpłatny. Zajęcia zostaną zawieszone w tym dniu od godz.17.20. O godz.17.30 zbiórka przy portierni. Dla wszystkich, którzy w tych godzinach mają zajęcia, wyjście na ten koncert zastępuje te lekcje.
Informacja dla osób odbierających uczniów (rodzice, opiekunowie): odbiór bezpośrednio po koncercie w siedzibie szkoły muzycznej (ul.Wyspiańskiego 5a) ok.godz. 19.30. Nie wracamy już wspólnie pod Kurię.
Uczniowie niepełnoletni proszeni są o zwrot podpisanych przez rodziców/ opiekunów kart informacji (będą dostępne u p.Patrycji Kiepiel) do 27.10 w sekretariacie lub u p.Kiepiel.

W dniach 16-17.10 (poniedziałek i wtorek) nie odbędą się zajęcia z p. mgr Jagną Krzanowską.

Przypominamy, że Msza św. i uroczysta inauguracja roku szkolnego odbędzie się 25 września o godzinie 17.00.

Po Mszy św. odbędzie się krótki koncert oraz nastąpi wręczenie dylomu i indeksów.

Na czas inauguracji zajęcia zostają zawieszone.

Został zaktualizowany plan lekcji dla DSO i DSMK, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

W dniu 19.09. (wtorek) nie odbędą się zajęcia z chóru i liturgiki z powodu choroby nauczycieli prowadzących.

W poniedziałek 18 IX, w parafii św. Brata Alberta na Kleszczówce odbędzie się konferencja naukowa związana z osobą św. Hildegardy z Bingen. W domu parafialnym w Żorach (ul. Jodłowa 12), specjaliści z teologii, filozofii, medycyny i psychologii, m.in. z Warszawy i Lublina, w swoich wystąpieniach przedstawią poglądy Świętej na temat człowieka i jego godności. Początek o godz. 10.00 w domu parafialnym, o godz. 12.00 w kościele modlitwa ze śpiewami Świętej Mistyczki z Bingen wykonywanymi przez Dominikę Kierpiec. W programie również poczęstunek, zakończenie konferencji ok. 15.00. Na spotkanie zaprasza ks. dr Wiesław Hudek.

Informujemy, że pierwsze zajęcia z chóru dla uczniów DSO i DSMK odbędą się 18 września br. wg planu zajęć.

Informujemy, że nastąpiły zmiany w planie zajęć DSO i DSMK, prosimy o zapoznanie się z nimi.

Plik dostępny jest w menu Pobieralnia.

W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej DSO w najbliższy piątek, tj. 8 września

zostają zawieszone zajęcia w godzinach 17.00-18.30.

Już jest!! :-) Nowy plan zajęć dla Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej.

Uczniów prosimy o umówienie się ze swoimi Pedagogami na zajęcia indywidualne, po uwzględnieniu godzin zajęć teoretycznych.

Plik można ściągnąć z menu Pobieralnia.

Podkategorie