W minioną sobotę 17 lutego 2018 na Jasną Górę pielgrzymowali polscy muzycy kościelni. Za stronę muzyczną uroczystości odpowiedzialne było grono muzyków diecezji bielsko-żywieckiej. Liczna reprezentacja DSO i DSMK oraz organistów i muzyków kościelnych naszej diecezji udało się do Częstochowy. Uczestniczyliśmy w nabożeństwioe pokutnym pod kierunkiem o. Nikodema Kilnara, krajowego duszpasterza muzyków kościelnych, a także wysłuchaliśmy wykładu pt. "Tożsamość muzyka kościelnego", który wygłosił ks. dr Sławomir Zawada, Dyrektor i Kierownik DSO i DSMK. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp Piotra Gregera, w której aktywnie uczestniczyły chóry i soliści z naszej diecezji, a akompaniament organowy wykonał mgr Michał Duzniak. Spotkanie zakończył uroczysty koncert w wykonaniu chórów "Hejnał Mazańcowice" oraz chórów DSO i DSMK pod dyrekcją Pana Krzysztofa Przemyka, wystąpili również wokaliści - uczniowie klasy śpiewu: Kornelia Szczypka, Zuzanna Kłaptocz i Piotr Brożek.