Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej DSO odbędzie się 17. stycznia 2018 roku o godzinie 18.00.

Obecność wszystkich P.T. Pedagogów obowiązkowa.