Przypominamy, że 8 grudnia wg Statutu DSO i DSMK jest dniem wolnym od zajęć.