Informujemy, że pierwsze zajęcia z chóru dla uczniów DSO i DSMK odbędą się 18 września br. wg planu zajęć.