WYNIKI KATEGORII KOMPOZYTORSKIEJ IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO I KOMPOZYTORSKIEGO

Dnia 30. marca 2017 roku w siedzibie Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej Szkoły Muzycznej II st. przy ul. Żeromskiego 5a w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Jury oceniającego prace nadesłane w ramach kategorii kompozytorskiej IV Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i Kompozytorskiego zorganizowanego przez tę placówkę.
 
 Jury w składzie:

- prof. Julian Gembalski - Przewodniczący

- mgr Grażyna Krzanowska

- mgr Urszula Jasiecka-Bury

wyłoniło spośród 6 nadesłanych prac laureatów:

-  I nagroda:„Wariacje Ave Regina Coelorum na organy”- Godło 141421, autor: Michał Wałeczek z Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach;

- II nagroda: „Lacrimosa na organy solo”- Godło EWOLE, autor: Jan Piotr Załęcki z Państwowej Szkoły Muzycznej II st.im. R. Bukowskiego we Wrocławiu.

 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Uczniom!

 

Komisja zadecydowała, że oba utwory powinny zabrzmieć podczas Koncertu Laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i Kompozytorskiego.

Bardzo prosimy autorów o przygotowanie kompozycji.

W dniu ogłoszenia wyników kategorii wykonawczej (dzień poprzedzający Koncert Laureatów) wręczone zostaną również nagrody kategorii kompozytorskiej.