Zaliczenie z przedmiotów literatura organowa i organoznawstwo dla II, III i IV roku DSMK odbędzie się na ostatnich zajęciach grudniowych z tych przedmiotów. Szczegóły na stronie internetowej  DSMK i grupie DSMK Bielsko-Biała.