Informujemy o terminach egzaminów i popisów w semestrze zimowym roku szkolnego 2022/2023:

29.11 godz. 17.20 - egzamin dopuszczeniowy z OAL dla roku IV (nie dotyczy osób, które zdały egzamin dyplomowy z OAL)

6.12 godz. 18.00 - popis klas organów, aula DSMK

12.12 godz. 16.00 - popis klas fortepianu , sala 72

19.12 od godz. 16.00 - egzamin z fortepianu, sala 72

20.12 od godz. 14.00 - egzamin z organów i OAL, aula DSMK

10.01 godz. 17.20 - popis z improwizacji (zaliczenie przedmiotu dla roku IV), aula DSMK

 

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest stawienie się na przesłuchanie co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną wraz z wypełnionym i podpisanym indeksem.