Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS, dotyczącymi trybu i warunków prowadzenia zajęć. Druk dostępny jest w Pobieralni.