W związku z wprowadzonymi restrykcjami, decyzją Księdza Dyrektora od dnia 17.03. zostają zawieszone wszelkie zajęcia konsultacyjne w formie stacjonarnej.