Informujemy,że od 22. lutego do odwołania nie będą się odbywały zajęcia z chóru z powodu choroby nauczyciela prowadzącego.