Przypominamy, że Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku w dniu 17 lutego, jest dniem statutowo wolnym od zajęć dla DSO i DSMK, również tych prowadzonych zdalnie.