Informujemy, że od dnia 9 lutego br. istnieje możliwość zorganizowania stacjonarnych zajęć konsultacyjnych dla dyplomantów DSO i DSMK.

Zajęcia mogą odbywać się we wtorki i środy w budynku Kurii, po uprzednim zgłoszeniu, z zachowaniem następujących zasad:

1) prowadzenia zajęć z zachowaniem rygoru sanitarnego i zastosowania środków ochrony osobistej (maseczka, płyn dezynfekujący, znajdujący się w salach), każdorazowym wietrzeniu sali po przeprowadzonych zajęciach oraz dezynfekcji instrumentów wg instrukcji,

2) bezwzględnego zakazu gromadzenia się w większej grupie w klasach oraz ciągach komunikacyjnych, ograniczenia przebywania w budynku do wyznaczonej sali oraz unikania niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami,

3) zapoznania się z procedurami wewnątrzszkolnymi dotyczącymi warunków pracy w sytuacji epidemicznej (dostępne w Pobieralni),

4) przeczytania, wypełnienia, podpisania i złożenia na Portierni ankiety dostępnej w Pobieralni (ważna 7 dni),

5) każdorazowego wpisania się na listę obecności, dostępnej na Portierni Kurii (imię, nazwisko, dokładne godziny przepracowanych zajęć, telefon) - dotyczy Uczniów i P.T. Pedagogów,

6) składania wszelkiej korespondencji i dokumentacji szkolnej, w tym w/w ankiet, na Portierni Kurii,

7) załatwiania spraw bieżących lub zgłoszenia wszelkich potrzeb skorzystania z materiałów znajdujących się w Sekretariacie wyłącznie telefonicznie na numer Szkoły lub p. Sekretarki, która będzie dyżurować we wtorki i środy i w razie potrzeby będzie przychodzić do osoby zainteresowanej (nie przychodzimy do Sekretariatu!).

Dyplomantów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoimi P.T. Pedagogami w celu ustalenia szczegółów.