Przypominamy, że 2 lutego jest dniem statutowo wolnym od zajęć.