Przypominamy P.T. Pedagogom DSO i DSMK o konieczności składania sprawozdań z przeprowadzonych zajęć za każdy tydzień pracy zdalnej. Sprawozdania należy przesyłać na skrzynkę email Szkoły.