Prosimy wszystkich P.T. Pedagogów o dostarczenie do Sekretariatu tymczasowych lub stałych planów swoich zajęć do dnia 18. września br.