Informujemy, że egzamin z przedmiotu zasady muzyki dla roku I DSMK za semestr letni roku szkolnego 2019/2020 dla osób, które nie zostały wcześniej sklasyfikowane lub otrzymały ocenę niepozytywną odbędzie się 29 września o godz. 18.00 w sali 71.