Informujemy, że tzw. Msze dyplomowe, czyli egzaminy końcowe dla czwartego roku DSMK, przeniesione z semestru letniego roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w następujących terminach: 21, 22 i 23 września oraz 7 i 14 października 2020 r. o godz. 7.00 i 18.00 w każdy z tych dni. Zdających prosimy o zadeklarowanie dnia i godziny, po uprzednim kontakcie z nauczycielem przedmiotu i zarezerwowanie ich kontaktując się z Sekretariatem najpóźniej do czwartku 17 września br.