Informujemy, że nabór do DSMK na nowy rok szkolny odbywa się aktualnie w formie elektronicznej.

Prosimy kandydatów o nadsyłanie wypełnionych kwestionariuszy osobowych (formularz dostępny jest w Pobieralni) oraz pozostałych dokumentów w formie skanu na skrzynkę mailową Szkoły. O trybie i formie przesłuchania oraz ostatecznej kwalifikacji do przyjęcia kandydatów poinformujemy w stosownym terminie.