Infromujemy, że mgr Jagna Krzanowska będzie nieobecna w dniach 23-25.09