Najbliższe spotkanie Rady Pedagogicznej odbędzie się w środę 12 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00. Zajęcia w tym dniu odbywają się do godz. 17.45.