Przypominamy, że zakończenie nauki w klasach dyplomowych (VI organowej i IV wokalnej) przypada 17 kwietnia br. Wystawienia ocen dyplomantom wraz z wpisaniem ich do arkusza ocen należy dokonać do dnia 10. kwietnia. Konferencja klasyfikacyjna klas dyplomowych odbędzie się 24.04. (środa) o godzinie 17.30. Zajęcia w ym dniu w godz. 17.20-19.00 zostają zawieszone. Obecność wszystkich P.T. Pedagogów obowiązkowa.